Aanmelden

Aanmelden is noodzakelijk ongeacht of je online of fysiek aanwezig wilt zijn. Inschrijven kan via de knop onderaan deze pagina. 
Let op: er is ruimte voor 220 personen in Zwolle. 

Aanmelden